Cài đặt bán hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập cài đặt bán hàng


Bước 1: Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau từ màn hình Cấu hình hệ thống ⇒ Cài đặt bán hàng.


 

Bước 2: Trong Cài đặt bán hàng, bạn có thể điều chỉnh các thông tin về:

 

+ Giao diện bán hàng: có thể chọn hai trạng thái là bảng rút gọn và bảng đầy đủ.

 

+ Đối tượng bán hàng: gồm khách lẻ/ khách vãng lai và khách có thông tin chính xác.

 

+ Giảm giá: có thể sửa đổi giá trị giảm giá tối đa.

 

+ Thanh toán: có thể chọn phương thức thanh toán mặc định trong đơn hàng.

 

+ Nhận và giao hàng: có thể chọn hình thức giao hàng phù hợp. 

 

 

* Giao diện bán hàng phiên bản rút gọn
 

* Giao diện bán hàng phiên bản đầy đủ
 


 

Ngoài những kênh bán hàng mà hệ thống cung cấp, khách hàng có thể tự tạo kênh bán hàng bằng cách chọn Tạo mới kênh bán hàng điền đầy đủ thông tin ⇒ Hoàn tất.

 

Bước 4: Nếu điều chỉnh thông tin hoàn tất chọn Lưu thay đổi.