In hóa đơn

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập in hóa đơn


Bước 1: Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau đó từ màn hình Cấu hình hệ thống ⇒ In hóa đơn.


 

Bước 2: Chọn để hiển thị Logo trên hóa đơn, logo mạng xã hội, in mã QRCode trên, in số bàn và ghi chú trên hóa đơn, in kèm bill pha chế, sau đó điền đầy đủ thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn gồm Tiêu đề lớn, Địa chỉ, Email, Điện thoại, Menu hiển thị (STT, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền), Tiêu đề cuối (có thể xem trước bản in). 
 
 
 

 

Bước 3: Chọn Lưu thay đổi để hoàn thành việc tạo các thông tin hiển thị cho hóa đơn.