Thanh toán online

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập thanh toán online


Bước 1Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau đó từ màn hình Cấu hình hệ thống ⇒ Thanh toán online.

 

 
 

Bước 2: Bạn có thể chọn thanh toán bằng OnePay (nội địa và quốc tế) hoặc VNPay, sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết để thực hiện liên kết thanh toán online với các cổng này.

 

 

Bước 3: Nếu hoàn tất việc cài đặt chọn Lưu thay đổi